سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اصغر میلان لک – دانشجوی دکترای سنجش از دور و فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی
مهدی غلامی مجدآبادی – کارشناس ارشد نقشه برداری – اداره کل نقشه برداری هوایی سازمان نقشه برد

چکیده:

استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای با توجه به صرفه جویی در زمان و هزینه، در دسترس بودن همیشگی و وسعت منطقه تحت پوشش به عنوان راه حلی جهت کشورهایی که فاقد نقشه های پوششی مناسب هستند مطرحمی باشد یکی از راه های بدست آوردن این اطلاعات استفاده از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای می باشد امروزه محققین بسیاری روی طبقه بندی های تصاویر ماهواره ای کارکرده وروشهای مختلفی در ای زمینه ارائه نموده اند یکی از این روشها روش استفاده از تکنیک فازی به منظور کلاسه بندی تصاویر ماهوراه ای می باشد که در اینمقاله به معرفی این تکنیک طبقه بندی خواهیم پرداخت از مزایای این تکنیک سرعت بسیار بالای آن در مقایسه باروشهایمطرح موجود مثل روش طبقه بندی بر اساس بیشترین شباهت می باشد و این در حالی است که از نظر دقت نیز جوابهای با دقت خوب در اختیار محققین قرار میدهد.