سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدکمال الدین ستاره دان – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند دانشگاه تهران

چکیده:

اطلاعات مفید در انواع سیگنالهای مختلف اغلب توسط نقاط تکین آنها مانند لبه ها حمل میشود دراین مقاله روشی نوین برای یافتن یک لبه در یک سیگنال با پردازش چند مقیاسی آن به کمک اپراتورهای فازی ارائه شدها ست جهت بدست آوردن نمایش چند مقیاسی سیگنال از تبدیل موجک استفاده شده است با تعریف توابع فازی کننده مناسب اطلاعات موجوددرهر مقیاس به زیرمجموعه ای فازی از فضای سیگنال تبدیل و درنهایت با استفاده از اپراتورهای فازی نقاطی که بیشترین درجه مصادف بودن با لبه را داشته باشند بعنوان لبه تعیین میگردند. روش پیشنهادی به سیگنالهای ساختگی و سیگنالهای واقعی اعمال و دقت عملکرد آن با روشهای مرسوم استخراج لبه مقایسه شده است.