سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کمال صابریان – آزمایشگاههای تحقیقاتی جابر بن حیان ،سازمان انرژی اتمی ایران
هاشم نجات – بخش شیمی ،دانشکده علوم،دانشگاه تهران
محمد قنادی مراغه – آزمایشگاههای تحقیقاتی جابر بن حیان ،سازمان انرژی اتمی ایران
پرویز اشتری – آزمایشگاههای تحقیقاتی جابر بن حیان ،سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

استخراج مولیبدن V1 از محیطهای اسیدی با استفاده از سیستم سانکس -۱، ۳ ، کروزن صورت گرفت اثر پارامترهای مختلف از قبیل زمان، تکان دادن، نوع رقیق کننده ، غلظت استخراج کننده، نوع و غلظت اسید، حضور انیونهای CL,NO3,SO4 -2 و دما بررسی و ایزوترم استخراج مولیبدن V1 رسم گردید براساس نتایج به دست امده استخراج می تواند در محدوده وسیعی ازمولاریته اسیدی و با راندمان بالایی انجام گردد. اشکار شد که استخراج در محیطهای اسید سولفوریکی یک واکنش گرماگیر می باشد و دارای ظرفیت پرکنندگی پایین در محیط اسیدسولفوریکی درمقایسه با محیط اسید کلریدریکی است.