سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیررضا امیری –
احسان اله کبیر –

چکیده:

دراین مقاله برای اولین بار روشی برای جداسازی متن چاپی فارسی از تصاویر گرافیکی ارائه شده است جدولها روند نماها و نقشه ها از جمله تصویرهای گرافیکی هستند این روش از سه مرحله تشکیل شده است درم رحله اول عناصر گرافیکی شاخص با توجه به برخی ویژگیهای تصویری آنها جدامیشوند در مرحله دوم متن های چسبیده به عناصر گرافیکی آشکار و جدا می شوند در مرحله سوم با استفاده از طبقه بندی حداقل فاصله عناصر گرافیکی که در تصویر متن خروجی مرحلهدوم باقی مانده اند جدا می شوند دراین تحقیق از یک مجموعه تمرین شامل ۴۲ تصویر و یک مجموعه آزمایش شامل ۳۰ تصویر استفاده شد.