سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا وفا – آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشگاه
سید حسین پورتاکدوست – استاد تمام، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

همکنون استفاده از مدلهای مختلف جاذبی زمین در طیف وسیعی از حوزه های علمی از جمله شبیه سازیهای هوا فضایی به شدت مرسوم شده و انتخاب مدل بهینه جهت کاربرد خاص از اهمیت بالایی برخوردار است. مدلهای جاذبی زمین به ترتیب دقت عبارتند از: مدل میدان جاذبی همگن با سطوح موازی، مدل میدان مرکزی نیوتن، مدلهای متغیر با ارتفاع و عرض جغرافیایی، مدل سازگار درجه چهار و در نهایت دقیقترین فرم بیان تابع پتانسیل جاذبی یعنی مدل ژئوید. مدلهای جاذبی متغیر با ارتفاع و عرض جغرافیایی بدلیل حجم محاسباتی کم و سرعت محاسباتی بالا از اهمیت خاصی در ناوبری، شبیه سازیها و کاربریهای مختلف هوافضایی برخوردارند. لزوم استخراجِ ضرائبی که در محدوده جغرافیایی ایران دقیقترین نتا یج را بدنبال داشته باشد، موتور محرک در انجام این تحقیق و ارائه نتا یج در قالب مقاله حاضر است . این مقاله پس از معرفی مدلهای جاذبی زمین با رویکرد کاربرد در شبیه سازیهای هوافضایی، ضرائب مدل جاذبی متغیر با ارتفاع و عرض جغرافیایی برای محدوده ایران را با استفاده از داده های مدل ژئویدِ EIGEN_CG03C و استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک ارائه می دهد.