سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین علی حسنی ها – استادیار و مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
فرشته ملکشی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی

چکیده:

در ارتباط با گرم شدن جهانی کره زمین و ناهنجاری های اقلیمی سه دهه اخیر و خشکسالی های مکرر و بحران آب، در زمینه کشاورزی نگرشی جدید احساس شده و چنین ایجاب می نماید که سیاستهای کشت و کشاورزی باید با تغییرات پارامترهای هواشناسی موزون وهارمونیک گردد دراین پژوهش سعی بر آن شده است که ابتدا تغییراتی که در زمینه پارامترهای هواشناسی نظیر بارش، دما، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی، باد و دیگر پارامترهای اقلیمی دراستان خراسان رخ داده مطالعه گردیده و سپس ارتباط این متغیرها با راندمان محصول حبوبات ( نخود، لوبیا و عدس) دیم مشخص و این ارتباط بصورت مدل در اید. .