سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم السادات خوش طینت نیکو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحصیلات تکمیلی
جعفر توفیقی داریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحصیلات تکمیلی
رامین کریم زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحصیلات تکمیلی
مصطفی دهقانی مبارکه – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این مقاله سینتیک غیر فعال شدن کاتالیزور Cu/ZnO/AI2O3تجارتی با استفاده از یک راکتور لوله ای بستر پر شده و انتخاب خوراک آب و متانول با نسبت مولی مساوی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها در دماهای مختلفی برای ۱۵۳ ساعت انجام گرفتند و دمای ۲۸۰C به عنوان دمای بهینه فرایند انتخاب شد. در این دما، بعداز گذشت ۳۷ ساعت درصد تبدیل خوراک از ۱۰۰% به ۵۸% کاهش یافته و در این میزان ثابت ماند. آزمایشهای تعیین مساحت سطح مس توسط جذب N2O بر روی ذرات مس، اسکن با میکروسکوپ الکترونی (SEM) و تعیین مساحت سطح فلز (BET) قبل و بعد از واکنش انجام گرفتند. جهت استخراج مدل سینتیکی غیر فعال شدن، داده های آزمایشگاهی با فرض یک مدل سینتیکی ساده با دو مدل غیر فعال شدن تطبیق داده شدند که در نهایت ثابت سرعت واکنش و ثابت سرعت غیر فعال شدن حاصل شد. منحنی بازده و گزینش پذیری محصولات در این دما رسم شد.