سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین خسروی – دانشکد ه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (
رضا صفابخش – دانشکد ه مهندسی کامپیوتر و فنّاوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (

چکیده:

در این مقاله نواحی در برگیرند ه عنبیه چشم انسان با استفاده از الگوریتم تقریب مرز اشیاء مبتنی بر نگاشت خودسازمانده تطبیقی استخراج می شود. تغییراتی در الگوریتم اولیه در جهت افزایش کارایی و سرعت الگوریتم پیشنهاد گردید که نتایج حاصل از پیاده سازی نیز گویای تحقق این اهداف است. بگونه ای که این نتایج در مقایسه با نتایج حاصل از اِعمال الگوریتم منحنی های فرم پذیر میدان بردار گرادیا ن مطلوبیت بیشتری دارند . در مقالۀ حاضر اقدامات انجام شده در جهت استخراج ناحیۀ چشمی درون تصویر قبل از کار بر روی نواحی پیرامون عنبیه نیز تشریح شده اند .