مقاله استخراج مس از کنسانتره سولفيدي اکتيو شده مکانيکي از طريق فروشويي در اسيد سولفوريک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: استخراج مس از کنسانتره سولفيدي اکتيو شده مکانيکي از طريق فروشويي در اسيد سولفوريک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنسانتره سولفيدي مس
مقاله فعال سازي مکانيکي
مقاله تشويه
مقاله فروشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان صادق
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري خبر هادي
جناب آقای / سرکار خانم: زيدآبادي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، استخراج مس از کنسانتره مس اکتيو شده معدن ميدوک به کمک فروشويي در محلول اسيد سولفوريک رقيق مورد بررسي قرار گرفت. همچنين اثر فعال سازي مکانيکي بر فرآيند تشويه بررسي شد و نهايتا اثر توأم فعال سازي و تشويه بر فروشويي مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هايي از کنسانتره سولفيدي همراه با آهک تحت اتمسفرهاي هوا و اکسيژن، در زمانهاي مختلف فعال سازي شد. سپس به کمک آناليز حرارتي (TG DSC) حداقل دما و زمان لازم براي تشويه اين نمونه ها به دست آمد. نمونه هاي فعال سازي شده در دماي ۷۵۰ درجه سانتي گراد به مدت ۲۰ دقيقه تحت اتمسفرهاي آرگون و هوا تشويه شدند. نمونه هاي تشويه شده تحت اتمسفر هوا و يک نمونه کنسانتره فعال سازي نشده (به عنوان شاهد) در زمانهاي مختلف فروشويي شدند. نتايج آناليز فازي به کمک XRD نشان داد در اثر تشويه نمونه هاي فعال شده تحت اتمسفر هوا، مقدار قابل توجهي از گوگرد موجود در کنسانتره به  CaSو CaSO4 تبديل مي شود. نتايج آناليز جذب اتمي نشان داد نزديک به ۷۰ درصد بازيابي مس براي نمونه هاي تشويه شده تحت اتمسفر هوا در ۳۰ دقيقه نخست از فروشويي صورت مي گيرد و افزايش زمان تا ۴ ساعت تاثير کمي بر بازيابي مس دارد. به دليل نامحلول بودن  CaSوCaSO4  در اسيد، گوگرد در پسمانده جامد فروشويي باقي ماند. اين پسمانده شاملCaS ، CaSO4، Fe2O3 و سيليکاتهاي نامحلول کنسانتره مي باشد.