سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدغلامرضا اعتماد – استادیار دانشکده مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی اصفهان
روح الله باقری – دانشیار دانکده مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید زینالی هریس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دستگاه رئومتر استوانه سقوط کننده (Falling Cylinder Viscometer) یک وسیله مفید و عملی برای اندازه گیری ویسکوزیته سیالات نیوتنی می باشد و مطالعات بسیاری جهت استفاده از این نوع رئومتر برای تعیین خواص رئولوژیکی سیالات غیر نیوتنی انجام گرفته است. در این مقاله معادلات کاربردی این وسیله جهت تعیین خواص رئولوژیکی سیالات مدل پاورلا و بینگهام پلاستیک به صورت تحلیلی استخراج گردیده بطوریکه از نتایج حاصل می توان در طراحی رئومتر استفاده کرد. برای بدست آوردن معادلات حاکم بر رئومتر F.C.V در مورد سیالات غیر نیوتنی از معادلات حرکت و پیوستگی برای سیلا مورد نظر با فرضیات موجود و ترکیب موازنه نیرو روی استوانه و موازنه جرم برای سیال جابجا شونده در حد فاصل استوانه و لوله با مدل رئولوژیکی مناسب استفاده شده است. با داشتن داده های سرعت سقوط آزاد می توان از روی پارامترهای هندسی سیستم، پارامترهای مدل رئولوژیکی را تعیین کرد.