مقاله استخراج معادله ساختاري قطعه کار در نورد گرم ورق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: استخراج معادله ساختاري قطعه کار در نورد گرم ورق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش جاري
مقاله نورد گرم
مقاله تطبيق کمترين مربعات
مقاله معادله ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي سده اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنترل ابعادي قطعه کار در صنايع فولاد اهميت ويژه اي دارد. چالش اصلي در کنترل ضخامت ورق تغييرات در مقاومت ماده به خاطر تغييرات در ترکيب شيميايي ماده قطعه کار، کاهش ضخامت و نرخ کرنش اعمال شده به قطعه کار است. در اين مقاله بر مبناي پارامترهاي اصلي موثر در نيروي نورد، راه حلي براي پيش بيني هرچه دقيق تر تنش جاري در يک واحد نورد نهايي گرم شده است. مقادير پيش بيني شده توسط مدل با مقادير تجربي مقايسه شده اند که تطابق بسيار خوبي را نشان مي دهد.