سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید رضا آیت اللهی – دانشیار آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم
ابوذر شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک
مهناز ذاکری – دانشجوی دکتری آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه

چکیده:

تخریب و شکست لوله ها و مته های حفاری در چاه های نفت، اغلب تحت ترکیبی از مود های برشی II و III روی می دهد. در چنین شرایطیارزیابی استحکام و میزان تحمل بار توسط مته های حفاری بر مبنای اصول مکانیک شکست و معیارهای رشد ترک صورت میگیرد. دراین مقاله با استفاده از معدلات میدان تنش سه بعدی در اطراف جبهه ترک، روابط مربوط به معیار بیشترین تنش مماسی (MTS) برای بار گذاری مود ترکیبی II و III استخراج می گردد. نشان داده می شود که درشکست ترد تحت بار گذاری مود ترکیبی II/III،‌سطح شکست با دو زاویه مختلف مشخص می شود: زاویه طولی شکستӨ و زاویه جانبی شکست α . بر اساس روابط بدست آمده از معیار MTS نمودارهای معیار شکست، زاویه طولی شکست Ө و زاویه جانبی شکست α ارائه شده اند. همچنین نقش ضریب پواسون بر پارامتر های فوق،‌ در این نمودار ها بررسی می شود.