سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده
داریوش درویشی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژ
داود حق شناس فتمه سری – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالور
اسکندر کشاورز علمداری – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

چکیده:

در این مقاله تاثیر pH بر روی استخراج روی، منگنز و کبالت در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفته است . افزایش نسبت CYANEX 272 یا CYANEX 302 به D2EHPA ، منحنی های استخراج منگنز و روی را به ترتیب به سمت راست و چپ سوق می دهد در حالیکه با این افزایش، تغییری در مورد کبالت مشاهده نمی شود . فاکتور جدایش انتخابی ) )β نشان می دهد که مناسبترین استخراج کننده ها برای جدایش منگنز از محلول حاوی کبالت و روی از محلول حاوی منگنز، به ترتیب D2EHPA تنها و مخلوط D2EHPA – CYANEX 302 با نسبت ۳ / ۰ : ۳ / ۰ می باشد . بر اساس نتایج بدست آمده، ضرایباستوکیومتری معادلات استخراج منگنز و روی محاسبه شدند .