سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد منطقیان – هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس- گروه مهندسی شیمی
عماد احمدوند – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
حامد رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در راکتور واحد اولفین مقداری دوده بر جداره لوله ها می نشیند که به عنوان عاملی مزاحم تلقی می گردد . در این تحقیق نمونه هایی از این دوده جهت استخراج نانو تیوب کربنی خالص سازی شد . یکی از روشهای تولید نانو تیوب کربنی رسوب دهی بخارشیمیایی است، علت انتخاب این دوده نیز مشابه بودن شرایط تشکیل آن با این روش می باشد . مقدار زیادی از ناخالصی توسط غربال
مش ۸۰ و نیز توزیع ذرات در اتانول توسط امواج فراصوتی جدا شد . اسید شویی توسط اسید نیتریک و اسید کلریدریک به منظورخارج کردن ذرات فلزی و حرارت دادن در کوره برای سوزاندن کربن های آمورف صورت گرفت . تصویر نانو تیوب های کربنی در دوده نهایی توسط میکروسکوپ الکترونی مشاهده شده است . گراف به دست آمده از تست طیف سنجی رامان تایید کننده وجود نانو تیوب کربنی در محصول و نمودار حاصل از آنالیز جرمی حرارتی حاکی از وجود ٨% ناخالصی فلزی در دوده نهایی می باشد . توسط این روش از دوده راکتور ذکر شده که جزء ضایعات صنعتی محسوب می شود نانوتیوب کربنی با خلوص ٨٠ % استخراج شده است.