سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم صدرموسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهرنوش شمس فرد – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

یکی از روش های بازنمایی معنایی متون زبانی عبارت است از انتساب نقش هایموضوعی به آرگون های یک گزارهسیستمی که به ما ارائه داده ایم قادر است. با دریافت جمله ورودید روابط معنایی یا همان نقش های مغنایی یا موضوعیی داخل جمله را تشخیص دهد. به طوری که با بهره گیری از منابع دانش موجود برای زبان فازسی از جمله واژگان و بر چسب های POS و یا ساختارهایی که به طور اختصاصی جهت این سیستم پیاده سازی شده است . به استخراج نقش هایی معنایی می پردازد. روش استفاده شده برای تشخیص نقش های معنایی عبارت است از: یک روش مبتنی بر قواعد که از یک واژگان معنایی استفاده می کند کهدر آن افعال از نظر نوع و تعداد آرگومان ها به کلا سهای معنایی خاصی تقسیم شده اند.