سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبرت محمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، گروه جغرافیا
پرویز ضیائیان فیروزآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

بررسی هیدروگراف حوضه، امکان مطالعه دبی حداکثر سیلاب و حجم سیلاب را فراهم می کند. در طراحی ابعاد سازه های آبی هیدروگراف حوضه نقش اساسی دارد و برای تعیین ابعاد سر ریز سدها، روند یابی سیل، محاسبه ابعداد کانال های فاضلاب رو وتعیین ابعاد سازه های مهار سیلاب به کار می رود. در حوضه های فاقد ایستگاه هیدرومتری برای تهیه هیدروگراف از روش های تجربی استفاده می شود و هیدروگراف مصنوعی به دست می آید. در این مقاله هیدروگراف واحد حوضه رود صیدون بر اساس روش های تجربی اشنایدر و SCS با استفاده از GIS استخراج شد و نتایج ارزشند زیر به دست می آمد: شکل هیدروگراف تحت تاثیر عوامل مختلف از قبیل فیزیوگرافی حوضه، خاک و پوشش گیاهی قرار دارد.