سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام پرکار رضائیه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات _ گروه کامپیوتر _ گرایش هوش مصنو
سعید ستایشی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر _ دانشکده فیزیک و علوم هسته ای، دکتری در مهندسی

چکیده:

امروزه سیستمهای هوشمند کار بردهای متفاوت و زیادی در کلا سه بندی الگوهای پیچیده در پزشکی , صنعت و سایر محدوده ها دارد . مشکلاتی چون مینیممهای مح لی و … در این سیستمها سبب شده است تا از آنها کمتر در کارهای عملی استفاده شو د , لذا همچنان روشهای آماری برای پیاده سازی های واقعی بکارگرفته میشوند . این مقاله حاصل کار ی واقعی ، با بانک چشم است که بر آن اساس میتوان به تعیین کیفیت قرنیه های اهدایی پرداخت در ا ینجا روشی آماری در کلاسه بندی داده های پزشکی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج در پایگاه داده ای از تصاویر توپوگرافی قرنیه مورد آزمایش واقع شده که نتا یج خوبی را نشان داده است . استفاده از کامپیوتر برای کلاسه بندی داده های مختلف برای بهبود عمل پیوند هدفی است که در این مقاله دنبال شده است . کلاسه بندی
داده های قرنیه می تواند براسا س روشهای مختلفی انجام پذیرد که در این مقاله با روش آماری بخوبی کلاسهای مختلف تفکیک شده ارائه شده اند . معرفی برخی کارها برای ادامه کار صورت گرفته است .