سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریا جوکار – دانشگاه علم و صنعت
شهریار برادران شکوهی – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله یک روش پردازش جدید برای کلاسه- بندی تصاویر الگوی روزت در جستجوگرهای مادون قرمز جاروب روزت ارائه شده است . در روش های کلاسیک برای کلاسهبندی و تمیز دادن هدف از اهداف کاذب در الگوی روزت، از معیارهای اندازه و شدت سیگنال مادون قرمز استفاده میشود. اما چنانچه اهداف کاذب به صورت توده ای پرتاب شوند این معیارها پاسخگو نخواهند بود . در روش پیشنهادی نخست ویژگی های تصاویر تشکیل شده در الگوی روزت با استفاده از روش های ICA و PCA استخراج می شود، سپس عمل کلاسه بندی با استفاده از این ویژگی ها و توسط شبکه عصبی صورت می گیرد. همچنین برای استخراج ویژگی ها وکلاسهبندی از روشLDA استفاده شده و نتایج روش هایمختلف با یکدیگر مقایسه گردیدهاند.