سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریا جوکار – دانشگاه علم و صنعت
شهریار برادران شکوهی – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در اینمقاله یک روش پردازش جدید برای کلاسه بندی تصاویر الگوی روزت در جستجوگرهای مادون قرمز جاروب روزت ارائه شده است. در روش های کلاسیک برای کلاسه بندی و تمیز دادن هدف از اهداف کاذب در الگوی روزت، از معیارهای اندازه و شدت سیگنال مادون قرمز استفاده می شود. اما چنانچه اهداف کاذب به صورت توده ای پرتاب شوند این معیارها پاسخگو نخواهند بود. در روش پیشنهادی نخست ویژگی های تصاویر تشکیل شده در الگوی روزت با استفاد از روش ICA , PCA استخراج می شود، سپس عمل کلاسه بندی با استفاده از این ویژگی ها و توسط شبکه ای عصبی FuzzyART , LVQ , RBF صورت میگیرد. همچنین برای استخراج ویژگی ها و کلاسه بندی از روش LDA استفاده شده و نتایج روش های مختلف با یکدیگر مقایسه گردیده اند.