مقاله استخراج و بررسي مشخصات آنزيم تايروزيناز بادام زميني شمال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: استخراج و بررسي مشخصات آنزيم تايروزيناز بادام زميني شمال ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخراج
مقاله خالص سازي
مقاله تايروزيناز
مقاله ثابت هاي ميکائيليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريدي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سريري ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان وهب
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشكيل رنگدانه هاي قهوه اي به وسيله آنزيم تايروزيناز، يكي از مهمترين علت هاي تغيير رنگ ميوه ها و سبزي ها و در نتيجه کاهش کيفيت آنهاست. اين آنزيم در مراکز تحقيقاتي، صنايع دارويي و آرايشي کاربرد فراوان داشته، در حال حاضر تنها منبع آنزيم مذکور تايروزيناز قارچ خوراکي است. از آنجايي که بادام زميني از محصولات مهم کشاورزي استان گيلان است و از طرفي، با توجه به تجربه و تخصص گروه ما در مورد تايروزيناز، هدف اين تحقيق بررسي امکان جايگزيني تايروزيناز بادام زميني با نوع قارچي در صنايع دارويي، غذايي، آرايشي و تحقيقاتي است. در اين پروژه، آنزيم مذکور از دانه بادام زميني استخراج و خالص سازي و خواص آن از جمله فعاليت بيولوژيکي، دما و pH بهينه تعيين گرديد و با تايروزيناز ساير منابع مقايسه شد. نتايج الکتروفورز نشان داد که آنزيم تايروزيناز بادام زميني داراي دو ايزوفرم با اوزان مولکولي بيشتر از تايروزيناز قارچ بوده، دما و pH بهينه فعاليت آنزيم به ترتيب  40oCو ۵٫۲ است. مقادير ثابت ميکائيليس منتن ۲۵۷٫۵ ميلي مولار و سرعت ماكزيمم ۰٫۰۰۴۲۱ ميلي مولار بر دقيقه محاسبه گرديد.