سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید تمدنی جهرمی – پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان-
احمد غرقی – موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده:

با توجه به نقش اسیدهای چرب غیر اشباع مخصوصاً DHA به عنوان یک فرآورده بیولوژیک در تکثیر و پرورش آبزیان استخراج و استفاده از این ماده مهم و اساسی به نظر می رسد. در این تحقیق در راستای شناسایی اسیدهای چرب غیر اشباع در آبزیان از ارگانهای چشم، گوشت تیره و امعاء و احشاء ۴ گونه از تون ماهیان (هوور، هوور مسقطی گیدر و زرده) و به تعداد ۵۰ نمونه از هر گونه استخراج چربی تام (Total fat) و در نهایت استخراج اسیدهای چرب غیر اشباع امگا ۳ انجام گرفت. بافت چشم تون ماهیان به لحاظ بالا بودن میزان بافت چربی اطراف حدقه چشم (Tuna orbital oil یا TOO)، بالاترین میزان لسید چرب DHA [(دکوزاهکزائونیک اسید) (n-3) و C22:6] که مهمترین نوع اسید چرب غیر اشباع از نوع امگا ۳ می باشد را به خود اختصاص می داد. گونه هوور مسقطی با ۲۴/۷۱ گرم در ۱۰۰ گرم چربی استخراجی بالاترین میزان و گونه زرده با دارا بودن ۱۲/۲۰ گرم در ۱۰۰ گرم چربی استخراجی پایینترین مقدار DHA را به خود اختصاص می دادند. مقدار اسید چرب DHA در اندام های گوشت تیره و امعاء و احشا نیز مناسب بودند. بالاترین میزان DHA در گوشت تیره را گونه زرده با ۱۴/۹۲ گرم درصد چربی را به خود اختصاص می داد. همچنین بیشترین میزان اسید چرب DHA در امعاء و احشا را گونه هوور مسقطی با ۱۶/۴۳ گرک درصد چربی استخراجی به خود اختصاص می داد.