مقاله استخراج و تعيين ساختار شيميايي چالكون و فلاونوئيدهاي موجود در گلهاي .Tanacetum parthenium L و بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره متانولي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: استخراج و تعيين ساختار شيميايي چالكون و فلاونوئيدهاي موجود در گلهاي .Tanacetum parthenium L و بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره متانولي آن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلاونوئيد
مقاله عصاره متانولي
مقاله .Tanacetum parthenium L
مقاله كامفرول
مقاله چالكون
مقاله فعاليت آنتي اكسيداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفقت علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلاونوئيدها تركيب هاي طبيعي مهمي هستند که در بسياري از گياهان يافت مي شوند و اثرهاي دارويي و بيولوژيکي با ارزشي مانند: تصفيه خون، تقويت سيستم ايمني، تنظيم سطح کلسترول، تنظيم فشار خون، توقف ترشحات اسيدي، پيشگيري ترومبوس، توقف سيتوفي، پيشگيري از سرطان و ترقي و پيشرفت متابوليسم از خود نشان مي دهند. در اين تحقيق، فلاونوئيدها و يك تركيب چالكوني موجود در عصاره متانولي گلهاي گونه گياهيChrysanthemum parthenium (L.) Bernh. (Tanacetum parthenium L.)  از تيره كاسني، با روشهاي کروماتوگرافي ستوني و TLC جداسازي و خالص سازي شد و با استفاده از روشهاي ابزاري اسپکتروسکوپي مثل ۱H-NMR، ۱۳C-NMR،Mass  و IR تعيين ساختار شيميايي شده اند. در گلهاي گونه گياهي مذکور، دو ترکيب فلاونوئيدي كامفرول و نارينجنين و يك چالكون (ترانس- ۴- اتوكسي- -۴’ متوكسي چالكون) شناسايي و تعيين ساختار شدند. همچنين فعاليت آنتي اكسيداني عصاره متانولي حاصل از گلهاي گياه با روش ۲ و ۲- دي فنيل -۱- پيكريل هيدرازيل (DPPH) بررسي شد. عصاره مذكور، فعاليت تجمع راديكالهاي آزاد را از خود نشان داد.