مقاله استخراج و شناسايي ترکيبهاي معطر اسانس توده هاي ژنتيکي مرزه سهندي (.Satureja sahendica Bornm) در شرايط کشت شده و عرصه هاي طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۳۷۶ تا ۳۸۵ منتشر شده است.
نام: استخراج و شناسايي ترکيبهاي معطر اسانس توده هاي ژنتيکي مرزه سهندي (.Satureja sahendica Bornm) در شرايط کشت شده و عرصه هاي طبيعي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرزه سهندي (.Satureja sahendica Bornm)
مقاله اسانس
مقاله تيمول
مقاله گاما-ترپينن
مقاله پارا-سيمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سفيدكن فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رزازهاشمي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرزه سهندي (Satureja sahendica Bornm.) گياهي از خانواده Lamiaceae و انحصاري ايران مي باشد. اين گياه علاوه بر استفاده سنتي از نظر كاربرد در صنايع غذايي، دارويي، آرايشي و بهداشتي نيز حائز اهميت است. سه توده ژنتيکي اين گونه جمع آوري شده از استان قزوين در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه کشت شد. سرشاخه هاي گلدار آنها از پايه هاي سه ساله در چين هاي مختلف برداشت شده و مورد مقايسه آماري قرار گرفتند. از سرشاخه هاي خشک شده به روش تقطير با آب به مدت ۳ ساعت اسانس گيري بعمل آمد و ميزان اسانس بر اساس درصد ماده خشک محاسبه شد. در عرصه طبيعت شنين با ۳٫۳% بالاترين ميزان اسانس و پس از آن آبگرم با ۳% و آروچان با ۲٫۲۱% در مرتبه هاي بعدي قرار گرفتند. در مزرعه ميزان اسانس توده هاي ژنتيکي در چين هاي مختلف روند يکساني نشان نداد. در چين هاي اول و دوم آبگرم و در چين سوم آروچان بيشترين اسانس را دارا بودند. بيشترين کاهش اسانس در مقايسه بين گياهان کشت شده و عرصه طبيعت مربوط به شنين بود. از لحاظ ميزان تيمول بين توده ها در نمونه هاي جمع آوري شده از طبيعت در دامنه ۳۵% تا ۳۶% بود. اما در شرايط کشت شده بيشترين ميزان تيمول مربوط به چين سوم آبگرم (۴۹٫۶%) و بعد چين دوم آروچان (۳۸٫۳%) و چين اول شنين (۳۸٫۱%) بود. کارواکرول در نمونه هاي طبيعت حدود ۱% و بيشتر از نمونه هاي کشت شده بود.