مقاله استخراج و مقايسه ميزان اولئوروپين از برگ و ميوه گياه زيتون .Olea europaea L در سه استان گيلان، تهران و فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: استخراج و مقايسه ميزان اولئوروپين از برگ و ميوه گياه زيتون .Olea europaea L در سه استان گيلان، تهران و فارس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيتون (.Olea europaea L)
مقاله اولئوروپين
مقاله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جايمند كامكار
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي آشتياني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: گلي پور مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تركيب هاي فنلي در ميوه زيتون از عوامل مهم ارزيابي كيفيت روغن زيتون تصفيه نشده است. اولئوروپين به عنوان يک تركيب مهم دارويي گياه زيتون داراي اثر آنتي اكسيداني و ضد ويروسي است. در اين تحقيق به منظور بررسي ميزان تركيب اولئوروپين، برگ و ميوه گياه زيتون گونه (Olea europaea L.) از سه استان گيلان، تهران و فارس جمع آوري، نسبت به استخراج اولئوروپين با متانول و تعيين ميزان آن توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) اقدام گرديد. ميزان تركيب اولئوروپين در نمونه برگ سه استان گيلان، تهران و فارس به ترتيب با ۳۹۲۱۷، ۳۳۶۶۵ و ppm 31311 در برگ زيتون (بهمن ماه) و در نمونه هاي ميوه به ترتيب ۳۵۳۲۸، ۲۹۷۴۰ و ۲۱۵۶۳  ppm(تيرماه) محاسبه گرديد. اين مقادير نشان دهنده تغيير در ميزان اين تركيب در نمونه ها مي باشد كه به ترتيب، نمونه گيلان از بيشترين ميزان اولئوروپين سپس تهران و در نهايت فارس از كمترين ميزان برخوردار است.