سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا نژاد مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، کارشناس آزمایشگ
سید محمد حسین مدرسی – عضو هیات علمی، جهاد دانشگاهی علوم پژشکی شهید بهشتی- پژوهشکده ابن سینا
محمد باباشمسی – عضو هیات علمی، جهاد دانشگاهی علوم پژشکی شهید بهشتی- پژوهشکده ابن سینا

چکیده:

استرپتو کیناز به عنوان شناخته شده ترین داروی فیبرینولیتیک مدت مدیدی است در درمان سکته قلبی مورد استفاده قرار می گیرد که مطالعات مقایسه ای انجام شده طی ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که امتیاز کمتری نسبت به سایر داروهای ترمبو لایتیک مثل Tpa ندارد در تحقیق حاضر برای اولین بار در ایران سوش استرپتو کوک equisimilis H46A تهیه گردید. و پس از استخراج DNA آن ژن استرپتو کیناز با استفاده از دو پرایمر ابتدایی و یک پرایمر انتهایی و واکنش PCR تکثیر شد. ضمن اینکه در نظر گرفتن یک جایگاه آنزیم برش دهنده روتین برای دو سر محصولات (کل ORF و bp1323 و قسمت مربوط به پروتئین بالغ، ۱۲۴۵bp) امکان کلون سازی آنها را در حامل های متعدد فراهم می آورد که در این مطالعه از حامل بیانی PQE-30 با قابلیت بیان بالا به منظور تولید استرپتو کیناز نوترکیب اتصالی با ویژگی ساده شدن عملیات تخلیص به روش کروماتوگرافی تمایلی فلز استفاده شد و صحت کلون سازی به وسیله عملیات هضم دو طرفه و تعیین توالی مورد تأیید قرار گرفت.