سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا قاری قرآن – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید ضیائی راد – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آنالیز و آزمون مودی روشی است برای تعیین پارامترهای مودی یک سازه شامل فرکانسهای طبیعی، نسبت استهلاک و شکلهای مودی، در این گستره در کنار تحلیل سازه با ابزاری مثل اجزاء محدود به وسیله آزمایش، پارامترهای مزبور به طور مستقیم اندازه گیری و تعیین می گردند. همچنین به کمک روابط تئوری دینامیک سازه ها تابعی تحت عنوان تابع پاسخ فرکانس FRFمعرفی شده که در آزمایشگاه از روی مدل سازه با انجام آزمایش اندازه گیری و با نتایج تئوری مقایسه می شود. در این تحقیق به وسیله تجهیزات آزمایشگاهی موجود، آزمایش بر روی ٣ نمونه از سازه های متعارف شامل تیر ، صفحه و قاب یک دهانه با دو طبقه در مقیاس آزمایشگاهی انجام گردیده که پس از تحلیل هر کدام از این سازه ها،مقایس ههائی بر روی فرکانسهای طبیعی و شکلهای مودی آن انجام شده است. علاوه بر انطباق خوب نتایج حاصل شده از آنالیز و آزمون، در مورد قاب مورد آزمایش میزان اثر واکنشهای زمین به پایه های آن نیز مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که تعبیه تکیه گاه کام ً لا گیردار در عمل بسیار دشوار می باشد.