سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین ابراهیم نژاد – تهران دانشگاه تربیت مدرس بخش مهندسی برق و کامپیوتر ص پ ۱۴۱۱۵-۱۱۱
حسن قاسمیان –

چکیده:

دراین مقاله یک روش حجمی برای استخراج و مدلسازی جسم سه بعدی با استفاده از نیم رخهای آن ارائه می شود ابتدا نیمرخهای جسم سه بعدی از زاویه های مختلف تصویر برداری می شود سپس یک مکعب بصورت محیط برجسم انتخاب شده و وکسلهایی از آن که در سطح جسم سهبعدی قرارگرفته اند مورد جستجو قرار می گیرد در روش پیشنهادی وکسلهای واقع برپوسته قابل دید جسم سه بعدی با استافده از تکنیک آزمایش تقاطع مکعب با نیمرخهای جسم استخراج می گردد آزمایش تقاطع مکعب با نیمرخهای جسم استخراج می گردد آزمایش تقاطع مکعب با سطح جسم با تاباندن مکعب به تصاویر نیمرخ و جستجوی نقاط غیرهمرنگ بصورت سلسله مراتبی و در راستای خطوط متناظر با لبه های مکعب انجام می گردد. نتایج نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی در مدت زمان کمتری قادر به استخراج پوسته قابل دید می باشد.