سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داریوش باستانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
بابک بابایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی
فریدا حاجی اسماعیلی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در صنعت قند و شکر غ ا ل ب اً تفاله چغندر قندٍبسیار زیادی تولید می شود که در این تفاله مقادیر قابل توجهی پکتین وجود دارد . در این تحقیق استخراج پکتین از تفاله چغندر قند توسط سه محلول سدیم هگزا متا فسفات، اسید کلریدریک و EDTAمورد بررسی قرار گرفت . اثر پارامترهای مختلف ) pH ، دما، زمان استخراج و غلظت مواد استخراج کننده ) بر روی راندمان استخراج
بررسی شد . آزمایشات کنترل کیفی مطابق استاندارد شماره ٣٦٢٤ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر روی نمونه های تهیه شده و دو نمونه دیگر پکتین ( تجارتی و آزمایشگاهی ) انجام گرفت که نتایج بدست آمده با مشخصات پکتین استاندارد ک املاً مطابقت دارند . از نظر کیفیت، پکتین بدست آمده از محلول اسید کلریدریک مرغوب تر از دو نمونه دیگر می باشد . از نظر راندمان استخراج، بالاترین درصد استخراج پکتین با استفاده از محلول سدیم هگزا متا فسفات بدست می آید و از نقطه نظر اقتصادی استفاده از محلول اسید کلریدریک نسبت به دو روش دیگر مقرون به صرفه تر است . نتایج آزمون های کنترل کیفیت نشان می دهند که پکتین چغندر قند از نوع پکتین LM می باشد که برای استفاده در صنایع قنادی، نانوایی، لبنیات، شکلات، دسر، بستنی، کنسرو و … توصیه می شود . با توجه به اینکه تفاله چغندر قند می تواند تا حدود %٢٩ مواد پکتیکی داشته باشد و با در نظر گرفتن درصد استخراج پکتین ) %)١٨ با استفاده از محلول اسید کلریدریک به عنوان روش مناسب تر، راندمان عملیات استخراج حدود٠٧ / %٦٢ است