سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی رضایی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
ارجمند مهربانی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
طاهره کاغذچی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی کارگری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با پیشرفت علم و تکنولوژی و نیاز روز افزون به محیط زیستی عاری از هر گونه آلودگی , سیستم های جداسازی هر روزه با پیشرفتهای چشمگیری روبرو بوده اند . یکی از بزرگترین اهداف در طراحی این سیستم ه ا, بازدهی بالا, انتخاب گری و مصرف انرژی کم بوده است . در این راستا سیستم های غشائی که دارای مؤلفه های فوق میباشند به وجود آمده اند. از جمله میتوان به ایجاد غشاءهای مایع که از لحاظ انتخابگری نسبت به غشاءهای عادی دارای کارآیی بیشتری میباشند اشاره کر د. کروم یکی از آلاینده هایی است ک ه ب ا پیشرفت تکنولوژی و ایجاد کار خانه هایی چون فولادسازی , رنگ سازی و چرم سازی به مقادیر زیاد وارد طبیعت میشود . در مقال ه حاضر استفاده از غشاءهای مایع در حذف کروم از پسابهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است.