سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهمن صادقی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید امیر حسن منجمی – گروه مهندسی کامپیوتر – دانشگاه فنی و مهندسی – دانشگاه اصفهان
سهیل تشکر – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

طبقه بندی هواپیماهای نظامی و تجاری توسط اطلاعات تصویری آنها از جمله مباحثی است که اخیرا نظر بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است . در راستای نیل به این مهم ، با توجه به سابقه تحقیقاتی که در زمینه تشخیص الگو و طبقه بندی تصاویر به عمل آمده ، سعی شده روشی ابداع شود تا بتوان بر اساس بررسی آنتروپی و انرژی حاصل از خروجی بخش بندی شده تبدیل فوریه تصاویر هواپیماها ، انواع نظامی و یا تجاری آنها را متمایز نمود . نتایج حاصل از آزمون ۴۰ تصویر از هواپیماهای مختلف و پیاده سازی الگوریتم فوق بر روی آنها و همچنین استفاده از یک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه برای طبقه بندی ، حاکی از تشخیص صحیح بیش از ۹۰% هواپیماها میباشد.