مقاله استراتژيهاي كوتاهترين مسير در هدايت پوياي وسيله نقليه مبتني بر معيار سطح سرويس – رويكرد الگوريتم ژنتيك تركيبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۶۸ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: استراتژيهاي كوتاهترين مسير در هدايت پوياي وسيله نقليه مبتني بر معيار سطح سرويس – رويكرد الگوريتم ژنتيك تركيبي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه حمل و نقل شهري
مقاله هدايت وسيله نقليه در زمان واقعي
مقاله سطح سرويس
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله انتخاب بالتزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم پوياي هدايت مسير از جمله حوزه هاي مهم فعاليت سيستمهاي هوشمند حمل و نقل مي باشد. هسته اصلي اين سيستم، محاسبات كوتاهترين مسير بر اساس شرايط جاري (اطلاعات در زمان واقعي) است. در اين تحقيق؛ فرموله نمودن مساله هدايت پوياي وسايل نقليه مبتني بر ويژگيهاي سيستمهاي هوشمند حمل و نقل و استفاده از معيار كلي سطح سرويس مشتمل بر متغيرهايي نظير زمان سفر و مصرف سوخت به منظور لحاظ نمودن واقعيتهاي اقتصادي اجتماعي و توصيف كاملتر از شرايط ترافيكي انجام مي شود. همچنين با توجه به زمان متغير بودن شبكه هاي ترافيكي، الگوريتم هاي مسيريابي بر مبناي تكنيكهاي هوش مصنوعي با تاكيد بر يك الگوريتم ژنتيك تركيبي به عنوان راه حل مدل ارايه شده مورد مطالعه و توسعه قرار خواهد گرفت. از نتايج مهم اين مقاله مي توان به توانايي الگوريتم طراحي شده در برنامه ريزي بهتر سفرها، تصميم گيريهاي مسيريابي در شبكه حمل و نقل شهري شامل استراتژيهاي موثر انتخاب مسير؛ در تطبيق با شرايط پوياي ترافيكي و كانديداهاي مختلف طي مسير براي رانندگان وسايل نقليه با هدف كاهش هزينه هاي سفر آنان اشاره نمود. نهايتا موجه و معتبر بودن الگوريتم طراحي شده نيز از طريق آزمايشات شبيه سازي نشان داده شده است.