مقاله استراتژي امپراتوري عثماني از پروژه حفر کانال دن- ولگا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تاريخ ايران (پژوهشنامه علوم انساني) از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: استراتژي امپراتوري عثماني از پروژه حفر کانال دن- ولگا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عثماني
مقاله روسيه
مقاله ايران
مقاله درياي خزر
مقاله کانال دن -ولگا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي خويي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در قرن شانزدهم ميلادي، سلطه روسيه در آسيا، شمال درياي سياه و شمال درياي خزر که اقوام آن مسلمان بودند، گسترش يافت. عثمانيان در اين ايده بودند که کانالي از رودخانه دن به رودخانه ولگا حفر کنند تا با فتح استراخان و با کمک مسلمانان ترکستان راه پيشروي روس ها را به سوي درياي خزر سد کند و جبهه اي از پشت سر عليه ايران باز کند. اما روسيه پيش دستي کرد و با تصرف شهرهاي غازان و استراخان و حوضه ولگا و پيشروي در قفقاز، در ميان مسلمانان اين مناطق جدايي انداخت. عثماني تلاش کرد تا حرکات روس ها را در قفقاز مانع شود. اما، به علت گرفتاري ها در اروپاي مرکزي و مشکلات داخلي اين نقشه را کنار گذاشت. اين مقاله درنظر دارد سياست عثماني عليه روسيه در آن قلمرو و نتايج ناکامي اش را بررسي کند.