مقاله استراتژي بلندمدت اوپك با توجه به تحولات بازار جهاني نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: استراتژي بلندمدت اوپك با توجه به تحولات بازار جهاني نفت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوپك
مقاله بازار جهاني نفت
مقاله همكاري هاي اقتصادي – فني نفت
مقاله ازدياد برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تكليف عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اوپك در سال ۱۹۶۰ با هدف ايجاد تعامل در بازار جهاني نفت به منظور تامين منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان تاسيس شد. مهم ترين ابزار اوپك براي تحقق اين هدف، استفاده از ذخاير عظيم نفتي و مازاد ظرفيت توليدي در كشورهاي عضو بوده است. تا سال هاي اخير، تحقق چنين هدفي با توجه به ساختار بازار جهاني نفت از يكسو و توانايي كشورهاي عضو در بهره برداري از مازاد ظرفيت براي افزايش عرضه و يا اعمال سهميه بندي براي كاهش عرضه از سوي ديگر، اساسا امري امكان پذير بود و عملكرد تاريخي اوپك نيز كاشف از توفيقات اين سازمان در مديريت بازار در برخي مقاطع زماني بوده است. با وجود اين، تحولات بازار جهاني نفت در راستاي تاثير روزافزون نيروهاي بازار در تعيين قيمت، توسعه سريع بورس هاي نفتي به همراه كاهش چشمگير مازاد ظرفيت توليدي اوپك موجب شده است كه از كارايي ابزارهاي سنتي اوپك در مديريت بازار به شدت كاسته شود. در اين مقاله نشان داده شده است كه وقت آن فرا رسيده كه اوپك به عنوان سازماني متشكل از صادركنندگان بزرگ نفتي، استراتژي بلندمدت خود را با توجه به شرايط جديد بازار تغيير دهد. بنابراين، به جاي تمركز بر تحقق تعادل پويا بين قيمت و سهم بازار، اوپك بايستي وارد مرحله جديدي در تدوين استراتژي هاي بلندمدت خود شود كه مبتني بر همكاري هاي اقتصادي و فني با كشورهاي غيراوپك است. در اين راستا توجه ويژه به سياست هاي بهبود ازدياد برداشت و روندهاي آتي قيمت نفت خام كه تحت تاثير كميابي ذخاير هيدروكربوري است، ضروري مي باشد.