مقاله استراتژي پژوهش کيفي در حوزه مديريت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۲۲۵ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: استراتژي پژوهش کيفي در حوزه مديريت
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي تحقيق کيفي
مقاله تحقيق موردي
مقاله تحقيق پايه ور
مقاله تحقيق پيمايشي و تحقيق عملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي از انجام هر فرايند تحقيق، توليد و توسعه علم است تا از اين طريق بتوان کارايي و اثربخشي را افزايش داد. تحقيق در مديريت، حوزه اي نظام مند از تحقيق در سازمان است که در جستجوي انجام اقدامات موثر به منظور بهبود و حل مسايل و موضوعات سازماني و مديريتي است. همانند ساير حوزه هاي پژوهشي، استراتژي هاي تحقيق کيفي در اين حوزه نيز بر اساس دو بعد فلسفه علم (پوزيتيويسم و ساختارگرايي اجتماعي) و فلسفه انسان (اراده گرايي و جبرگرايي) دسته بندي مي شوند و عبارت اند از: تحقيق پيمايشي، تحقيق موردي، تحقيق عملي و تحقيق پايه ور. بررسي نمونه هاي انجام گرفته از اين نوع تحقيقات، به محققان مديريت در درک و شناخت بهتر فرايند تحقيق کيفي و ايجاد آمادگي بيشتر کمک مي کند.