سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خدیجه صانعی دهکردی – کارشناس ارشد, رئیس گروه مهندسی زراعی دفتر فنی و مهندسی شبکه های آبیاری
عمران حسن پور – کارشناس , رئیس گروه بودجه جاری شرکتهای آبیاری – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

افزایش جمعیت و پیامد آن لزوم تامین منابع غذایی کافی از یک سوی، محدودیت منابع آب منا سب و قابل استفاده در کشاورزی و گسترش شبکه های آبیاری و بالطبع گسترش اراضی کشاورزی مستعد آبیاری کل کشور از سوی دیگر نیازمند حرکت جدی به سمت استفاده بهینه از این منبع خ دادادی شده است . در بین مصارف مختلف آب (کشاورزی ، شرب و صنعت ) بیش از ۹۶ % حجم مصارف آب به کشاورزی اختصاص می یابد که تنها ۵۶ درصد درآمد حاصل از فروش به مشترکین آب را در بر می گیرد .و از این حجم نیز تنها ۱۱,۳ درصد از طریق سیستم مدرن آبیاری در ۱۲ % اراضی کشاورزی استفاده می شود .از سوی دیگرمتوسط مصرف آب در هر هکتار اراضی کشاورزی ۱۱,۱ هزار متر مکعب با متوسط نرخ هر متر مکعب ۱۱,۶ ریال می باشد .در حالیکه متوسط نرخ هر متر مکعب آب صنعتی ۲۴۹,۵ ریال و شرب ۱۵۳,۹ ریال می باشد .با توجه به افزایش صنایع مختلف و جمعیت کشور لزوم حرکت به سمت سیستمهای آبیاری مدرن ،بالا بردن راندمان آبیاری ،کا شت گیاهان اقتصادی (گیاهانی با عملکرد بالاتر و نیاز آبی پایین تر درواحد سطح) جهت کاهش حجم آب مورد استفاده در بخش کشاورزی در را ستا ی تامین نیاز مصارف دیگر ونیز در جهت افزایش درآمد نا شی از فروش آب به بخشهای شرب و نعت بیش از پیش نمایان می شود.در این مقاله تلاش بر این است با بررسی و مقایسه سطح زیر کشت ،حجم آب مصرفی و درآمد در هر هکتار اراضی کشاورزی با بخش صنعت و شر ب در کلیه شرکتهای آب منطقه ای کشور استراتزیهای عنوان شده در بالا جهت استفاده بهینه منابع آب ارائه و بحث شود.