سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نادر کردبچه – رئیس گروه برنامه ریزی تحقیقات صنعتی و معدنی، دفتر پژوهش و فناوری و آمو

چکیده:

قرن بیست ویکم عصر اطلاعات و دانش شناخته شده است. که در این عصر، مالکیت فکری برای بنگاه ها امری حیاتی و ضروری است و چون خلق دانش و اطلاعات، منبع اصلی رقابت در این عصر می باشد، اهمیت مالکیت فکری بیشتر از قبل مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه ایجاد و بهره برداری از مالکیت فکری امری اساسی و مهم برای توسعه ملی بشمار می رود.
در این مقاله به تجارت کشور کره جنوبی در زمینه ترویج مالکیت فکری در بخش صنعت، اشاره می گردد که می تواند در راستای برنامه ریزی و توسعه پژوهش و فناوری در کشور ما نیز مورد بهره برداری قرار گیرد.