سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید رهایی – دانشجوی دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

پوشش دهانه های بزرگ، جلوه زیبا، وزن کم، سرعت نصب، تولید صنعتی و آسان و بسیاری مزایای دیگر، عواملی هستند که موجب محبوبیت روزافزون سازه های فضاکار در نزد معماران و مهندسین طراح گشته اند. امروزه از یک سو با توجه به رشد سریع تکنولوژی و گسترش کامپیوتر و نرم افزارهای مربوطه ، توانایی طراحان در طراحی و ساخت سازههای فضاکار، افزایش چشگمیر داشته و از سویی دیگر مطرح شدن بحثهای جدیدی چون توسعه پایدار، لزوم حفظ منابع و محیط زیست، لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده حداکثر از زمان، آینده نگری و درنظرگرفتن مصالح آیندگان، همچنانکه در ادامه مطرح می گردد، موجبات علاقمندی طراحان را به اینگونه سازه ها، هرچه بیشتر مهیا نموده است. این مقاله در پی آنست تا با بررسی اجمالی انواع سازه های فضاکار، به تحلیل شکلی آنها بپردازد و با مطرح کردن بحثهای پایداری ۱، به یک سری استراتژیها در طراحی این سیستمها با مد نظر قرار دادن اهداف توسعه پایدار ۲ و طراحی
صورت گیرد و نقد اصلی « سازه های فضاکار شبکه ای » برای آینده برسد. در این مقاله سعی شده تا تمرکز بیشتری برروی برروی هندسه این نوع سازه صورت گرفته و در آخر نیز به ارائه پیشنهاداتی جهت اتخاذ استراتژیهایی در طراحی و ساخت این نوع سیستمها ختم می گردد.