سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

دکتر حسن دانایی فرد – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید مهدی الوانی – استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

باری نظریه پردازی در علم الاجتماع استراتژیهای متعددی وجود دارد. یکی از این استراتژیها که بیشتر مورد توجه حامیان پارادایم نمادین- تفسیری بوده، استراتژی استدلال استعاره ای است. در نظریه پردازی در قلمرو مدیریت دولتی نیز از استعاره ها برای توصیف و تبیین رفتار سازمانهای دولتی استفاده می شود. آن دسته از نظریه پردازانی که در پی تدوین تئوریها جدید هستند، ناهنجاریهای علمی(Anomaly) در تئوری های موجود کشف می کنند. به اعتقاد ارائه دهندگان تئوری جابجایی مدیران دولتی، تئوری چرخش نخبگان، توان تبیین رفتار نظام های مدیریت دولتی در کشورهای جهان سوم را ندارند. در این مقاله با اتکا به استراتژی استدلال استعاره ای ، تئوری جابجایی مدیران دولتی برای تبیین رفتار نظام مدیریتی دولتی در کشورهای جهان سوم پیشنهاد شده است.