سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سودابه سلیمانی – دانشگاه صنعتی شریف
علیمحمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه نیرو ایران، تهران
علیرضا شیرانی – پژوهشگاه نیرو ایران، تهران

چکیده:

به دنبال تغییرات اخیر در صنعت برق، در بسیاری از کشورها عامل تعیین کننده فروشندگان ( تولیدکنندگان ) برق در رقابتی است که آنها بر سر میزان عرضه و مبلغ پیشنهادی خودبه عمل می آورند . در چنین ساختاری هدف هر تولید کننده ماکزیمم نمودن سود خود می باشد . لذا تولیدکنندگان برق بایستی ضمن توجه به فعالیتهای خود به فعالیت سایر تولیدکنندگان نیز توجه نموده و استراتژی خود را براساس عملکرد آنها تعیین نماید . از آنجا که تعیین استراتژی پیشنهاد تولیدکنندگان بدون در نظرگرفتن ساختار بازار امکان پذیر نیست، این موضوع به نوعی بیانگر شبیه سازی بازار انرژی می باشد که از دیدگاه تولیدکنندگان برق صورت گرفته است . در این شبیه سازی، برای مدل بازارهای انرژی رقابتی، ساختار بازار، استراتژی شرکت کنندگان در بازار و هر عامل دیگری که منجر به تفاوت بین قیمت و هزینه می شود، باید مورد توجه قرار گیرد . در این مقاله الگوریتمی برای شبیه سازی بازار انرژی روزانه در این راستا ارائه گشته است . در این روش بازار انرژی براساس
ارائه پیشنهادهای ساده برگزار می شود که نتایج حاصل از شبیه سازی، پیشنهاد میزان عرضه و قیمت مورد انتظار از سوی تولیدکنندگان این بازار، قیمت ساعتی و نحوة ورود و خروج واحدها براساس استراتژی پیشنهادیشان می باشد . تابع هدف در این شبیه سازی ماکزیمم شدن سود تولیدکنندگان بوده است . این الگوریتم بر روی یک سیستم ۶ باسه شبیه سازی شده است . برای شبیه سازی و اجرای الگوریتم از زبانبرنامه نویسیGAMS و جعبه ابزار بهینه سازیDICOPTبه همراه ۲ MINLP استفاده شده است .