سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسن دانایی فر – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدمهدی الوانی – استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در راستای جهانی سازی، مدیرتی دولتی نوین به رویکریدی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است. مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمانهای مصرع در قانون اساسی در زمینۀ ارایه خدمت به مردم، استراتژی میدریت دولتی نوین را در پیش گرفته تا از آن طریق بخش دولتی را متحول سازد اما مدیریت دولتی نوین چیست؟ محورهای بنیاد آن کدامند؟ چه انتقاداتی براین استراتژی وارد شده است و چه تدابیر احتیاطی باید در اجرای این استراتژی مدنظر قرار داد؟ هدف مقاله حاضر پاسخ به یان پرسشها است.