سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز مشهدی – استادیار دانشکدة مهندسی خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی کاظم خانی – کارشناس ارشد دانشکدة مهندسی خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پارامترهای دخیل در تصمیم سازی تعویض دنده در یک گیربکس دستی خودکار شده (AMT) در دو بخش شرایط عملکردی موتور و قصد و نیت راننده در رانندگی معرفی گردیده است . بر اساس این پارامترها استراتژی کنترلی تعویض دنده به کمک روش فازی طراحی و نتایج این طراحی در قالب رویه های استنتاجی فازی ارائه گردیده است . جهت بررسی صحت و کیفیت عملکرد کنترلر، نحوة تعویض دنده به کمک نرم افزار (ADVISOR) شبیه سازی، بررسی و مقایسه گردیده است . تعویض دنده در حالتهای مختلف حرکتی به جا و ً متوالیا صورت پذیرفته و ضمن ارضای خواسته های دینامیکی خودرو، کنترلری که به تخمین قصد راننده از تحریکات پرداخته است، تعویض های نابجا را حذف و کیفیت تعویض مطلوبتری را ایجاد کرده است .