سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اعظم سادات دلبری –
نرگس کدخدایی –
امیرحسین خلفی –

چکیده:

امروزه برنامه های مدیریتی برای کنترل و کاهش آلودگی هوا از مهمترین راهکارها محسوب می شوند و این امر جز از طریق دردست داشتن یک منبع اطلاعاتی صحیح و دقیق از وضعیت هوای محیط امکانپذیر نخواهد بود. ایستگاه های سنجش آلودگی هوا مهمترین منبع برای تأمین این اطلاعات بشمار می روند. یکی از اولین مشکلاتی که سازمانهای آلودگی هوا با آن مواجه می شوند، تعیین معیار برای نصب و راه اندازی ایستگاه های کنترل آلودگی هوا است زیرا در خصوص ایستگاه های سنجش آلاینده های هوا عقیده واحدی حاکم نیست و فرمول ثابتی که تعداد محل را بر حسب یک نقشه خاص ارائه نماید نیز وجود ندارد. در طبقه بندی برای ایستگاهها ی کنترل آلودگی هوا ۳ نوع ایستگاه تعیین شده است: -ایستگاههای جهانی –ایستگاههای منطقه ای –ایستگاههای محلی. انجمن متخصصین صنعتی امریکا انوا ع ایستگاه اندازه گیری و خصوصیات آنر ا به شرح ذیل تقسیم بندی کرده: -ایستگاه تیپ A: ایستگاه تماس عابرین در مرکز شهر –ایستگاه تیپ B: ایستگاه تماس ساکنین در مرکز شهر –ایستگاه تیپ C: ایستگاه تماس ساکنین در مناطق مسکونی –ایستگاه تیپ D: ایستگاه هواشناسی در مقیاس متوسط –ایستگاه تیپ E: ایستگاه هوای زمینه (غیرشهری) –ایستگاه تیپ F: ایستگاه مطالعه منابع آلاینده خاص. در طبقه بندی دیگر که در کشور فرانسه صورت گرفته است ایستگاه به صورت: ایستگاه شهری، ایستگاه حاشیه شهری، ایستگاه روستایی با کاربری منطقه ای، ایستگاه روستایی با کاربری ملی، ایستگاه صنعتی و کنار جاده ای تقسیم می شوند. بطور کلی ضوابط ایستگاه نمونه برداری باید دارای خصوصیات ذیل باشد: برای جلوگیری از تداخل ایستگاه باید از موانعی مانند درختان و حصارها و غیره به دور باشد. محلهای تجمع بالقوه مشخص باشند، محل نمونه برداری باید دارای یک فضای باز و آزاد کافی باشد، از دودکشها و سوراخهای تهویه هوا فاصله داشته باشد ارتفاع نمونه گیری بین ۱٫۵ تا ۱۵ می باشد. بطور کلی محلایستگاه باید نماینده کامل از محیط اطراف خود باشد. در اغلب مطالعات آلودگی هوای شهری منطقه مورد مطالعه به بخش های تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین بخش های بینابینی تقسیم می شود. عوامل مختلفی در تعداد و محل استقرار ایستگاه های نمونه برداری هوا دخالت دارند که عمده ترین آنها: اهداف مطالعه، وسعت محل مورد نظر، نواحی صنعتی و محل استقرار آن، توپوگرافی محل و حدود امکانات پروژه، وجود ن واحی خاص و … می باشد. در این بررسی سعی گردیده راهکارهای مطولب جهت انتخاب ایستگاه مناسب جهت سنجش آلودگی هوا چه بصورت متحرک و چه ثابت ارائه گردد.