سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران خلج – گروه بهمن – شرکت شاسی ساز ایران – مدیریت نگهداری و تعمیرات شرکت شاسی س

چکیده:

وجود فن آوری های مختلف و پیچیده تولیدی در سازمانها باعث به وجود آمدن تقاضاهای گوناگون از افراد در سازمانها میشود و باید از طریق یک ساختار مناسب این تقاضا ها را تامین کرد . تقاضا از مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمانها شامل فعالیت هایی می شود که روند تولید و خ دمات را تضمین میکند و اطمینانی از انجام صحیح وظایف دستگاه ها و ماشین آلات می دهد . مدیریت نت را میتوان عرضه کننده خدمات نگهداری و تعمیرات و سازمان را متقاضی فعالیتها و خدمات دانست . هر قدر پیچیدگی فن آوری Technical Complexity افزایش یابد عرضه دانش فنی پشتیبان فن آوری نیز دارای شرایط خاص وویژه ای میشود . گاهی عرضه کنندگان دانش فنی با توجه به فن آوری به کار رفته در سازمان شدیدا انحصار طلب می شود و این باعث ایجاد نوعی قدرت تخصص و مخالفت و تعارض آن با قدرت سازمانی خواهد شد و این موضوع یکی از چالش های مدیران صنعت خصوصا مدیران نگهداری و تعمیرات سازمان هاست این مقاله ضمن بررسی شرایط مختلف ایجاد انحصار در فعالیت های نت به روشهای مقابله با استفاده از تکنیک حل مساله و بررسی اجزای اصلی فن آوری برای ایجاد مدیریت نت پشتیبان می پردازد .