سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

علی کرمانشاه – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
مجید عبدی – کارشناس ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحولات گسترده ای است . چشم انداز شدت گرفتن رقابت در این صنعت، حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و نزدیک شدن به بازارهای بین المللی در آینده نه چندان دور، شرایط ی را پدید آورده است که در آن برنامه ریزی استراتژیک برای بانک ها اهمیتی ویژه یافته است . این نوشته ابتدا با استفاده از مدل پنج نیرویی پورتر تحولات صنعت بانکداری در ایران و جهان را تحلیل نموده است . سپس معنای سه مدل پرکاربرد استراتژی ( پورتر، مایلز و اسنو، و میترز و وارگاس ) در صنعت بانکداری بررسی گردیده است . در مرحله بعد این سه مدل با یکدیگر مقایسه و نقاط قوت و ضعف هر یک ارایه شده است . با وجود مطالعاتی که به بررسی مدل های استراتژی در صنعت بانکداری پرداخته اند و همچنین بررسی هایی که توانمندی های کلیدی در این صنعت را مورد توجه قرار داده اند، هنوز مطالعه ای به برقراری ارتباطی بین این دو مقوله یعنی منابع یک بانک و استراتژی آن نپرداخته است . در این مقاله، با هدف برداشتن گامی در جهت رفع این نقیصه مدلی برای بررسی ارتباط بین منابع بانک و استراتژی آن ارایه گردیده و فرضیاتی نیز برای تحقیق بیشتر ارایه شده است .