سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بنفشه جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد IT – گرایش تجارت الکترونیک،‌ دانشکده آموزشهای ا
ساره ابطحی – دانشجوی کارشناسی ارشد IT – گرایش تجارت الکترونیک،‌ دانشکده آموزشهای ا

چکیده:

در سالهای اخیر، کارخانجات مجبور به تکاپو جهت مستدل کردن فعالیت هایشان، تمرکز بر صلاحیت ها و مزیت های رقابتی، ارائه خدمات تجاری و برون سپاری هر چه بیشتر جریان های بالا سری و انجام فعالیت های غیر اصلی برای شرکای زنجیره تامین خود بوده اند. مدیریت زنجیره تامین بعنوان رویکردی برای سازمان ها جهت کنترل و یکپارچگی در اجرای اعمال مختلف تجاری از قبیل تدارکات مواد و توزیع آنها و کاهش مخاطرات انبارداری با هدف رضایتمندی بیشتر مشتری تبدیل شده است. (کرونادو و دیگران، ۲۰۰۷)
استراتژی BTOیا ساخت طبق سفارش، توانائی ساخت سریع و استاندارد یا سفارشی کردن محصولات بر اساس اتوماسیون و بدون هیچگونه پیش بینی انبار یا تاخیرات خرید است. (آندرسن – ۲۰۰۴)
انعطاف پذیر بودن باعث در دسترس بودن محصولات تجاری و یا خدمات ارائه شده به تقاضاهای منفرد و مختلف مشتریان است. در BTO جدا از تسهیلات پاسخگوئی سریع در تغییر نیازهای مشتری، زنجیره تامین بایستی برخوردی معنا دار برای کاهش سیکل زمانی و سطوح انبارداری داشته باشد. (کرونادو و دیگران – ۲۰۰۷)
محصول BTO فرصت سفارشی کردن بر اساس نیاز مشتریان را فراهم می کند و شرکت که با افزایش تقاضا از یک طرف مواجه شده، از طرف دیگر با مشکلات عملیاتی نیز روبرو خواهد شد. یکی از این مشکلات سیاست برگشت کالاست که به مثابه برگ برنده در دست مشتری است. در این میان مفهوم BTO به سازمان کمک می کند که بعنوان طرحی تعدیل کننده در جهت رفع مشکل پدید آمده، عمل نماید. (موخوپاجای – ۲۰۰۵)
مقاله حاضر، که شامل تحقیقی برگرفته از ۱۵ مطالعه ی جدید در زمینه BTO در دنیا می باشد، پس از تعریف استراتژی Build-To-Order به بررسی عوامل دخیل در این زمینه پرداخته و سپس با توصیف ابعاد انعطاف پذیری در جهات مختلف زنجیره تامین نظیر: انعطاف پذیری در سیستم های عملیاتی، بازار، حمل و نقل، عرضه، انعطاف پذیری سازمانی و سیستم های اطلاعاتی، به تشریح یکایک این ابعاد و در نهایت فهرست برآمدهای هر یک از این متغیرها می پردازد.
در پایان به این نتیجه می رسیم که با ساده سازی زنجیره تامین، کاهش تنوع بخش ها، کاهش تنوع مواد خام و تامین مجدد اتوماتیک ،به مفهوم BTO دست یافته و هر یک از متغیرهای فوق را به تفصیل شرح می دهیم. همچنین مطالعه اثر کانبان و ارتباط با BTO و نیز اثر breadtruck که گاهی نیز free-stock خوانده می شود، به اختصار در این مقاله بحث شده است.
هدف از ارائه این مقاله،بازنگری تجربیات بکارگرفته شده در کمپانی های دنیا در زمینه BTO و ارتباط آن با انعطاف پذیری سازمانها به منظور پی ریزی طرح های آتی و اجرای تجارب مشابه موفق در کشورمی باشد.