سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بابک فربودنیا – کارشناسی ارشد MBA(مدیریت تحقیق و توسعه بنیاد تعاون آجا)

چکیده:

یک شناگر در بستری بنام استراتژی در حال شنا و رسیدن به خط پایان می باشد، آبی که شناگر در آن شنا می کند همیشه آرام و ساکن نمی باشد و در آن بحرانهایی روی می دهد، او بسته به میزان تلاطم آب استراتژی تلفیقی(تفکر-برنامه) و دوم در نظر گرفتن سه وضعیت حال، آینده و بحران برای تعیین موقعیت استراتژی موسسه، اساس کار استراتژی شنا بر این مبنا استوار است که با استفاده از رویکرد تفکر استراتژی ، فرصتهای محیط خارج و قابلیتهای محیط داخلی را شناخته و با تجزیه و تحلیل گلوگاه ها، به راهکار استراتژی دست می یابد. اکثر طراحان استراتژی از وضعیت کنونی محیط شرکت، استراتژی را طراحی می نمایند ولی در این مقاله به این نکته اشاره می شود که برای تعیین استراتژی ، وضعیت آینده و بحرانن های ممکن را نیز باید پیش بینی و استراتژی را براساس آن تدوین نمود که در واقع نمادی از آینده در آینده را هم خواهیم داشت. متدولوژی تعیین مولفه های موثر بر اساس سه محور: ۱- ذهن شناگر (تفکر استراتژی) ۲- آبهای کف آلود(محیط موسسه) و ۳- چگونه شنا کنیم؟ بیان می گردد برای پیدا کردن یک موقعیت مناسب استراتژی نیز، شاخص هایی نیز تعریف و استراتژی اصلی را آشکار نموده ایم که با استفاده از استراتژی های کمکی (حذف حرکات زائد- سیمیلاتور – نفس گیری و خط پایان)، شناگر می تواند خود را به خط پایان برساند.