سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

دکتر حمیدرضا محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

خاورمیانه بدلیل ژئوپلیتیکی ممتاز منابع انسانی مستعد توانمندی های محیطی و منابع سرشار انرژی همیشه برای قدرتهای مداخله گر برون وسوسه انگیز بوده است و در طول قرون اخیر بارها قوه قهریه جانب خود جلب و جذب نموده است.
این منطقه حساس و شکننده زمانی تحت سیطره بریتانیا و زمانی مورد نظر آمریکایی ها و امروزه همزمان مورد توجه رقیب قدرتمند مداخله گر و سلطه جوی غربی است که خود نشان از مداخله گذار این منطقه از تهدید سنتی به تهدید مدرن نرم افزاری است در آغاز هزاره سوم میلادی نگاه امنیتی و اقتصادی به خاورمیانه نگاهی متفاوت از گذشته است زیرا جهان غرب ضمن نیاز به انرژی در چرخه اقتصاد جهانی با یک چالش غیر قابل جایگزین در ابعاد ایدئولوژیکی مواجه است و آن چالش خیزش بنیادگرایی و اسلام گرایی سیاسی در منطقه است که تمدن مغرب زمین را به چالش ایدئولوژیکی فراخوانده است.
لذا این موضوع هزینه های گزافی تا کنون برای غرب در پی داشته و خواهد داشت. ضمن اینکه غربی ها در تلاشند به هر قیمتی خاورمیانه را در رایره خواسته ها و مطالبات خود نگه دارند. لذا در این تحولات نشان از آن دارد که خاورمیانه در آینده گرانیگاه خواسته های جهانیست و بار سیاسی اقتصادی امنیتی و ایدئولوژیکی این منطقه از جهان پر هزینه تر از گذشته خواهد و نیاز به راهبردی دراز مدت و حاظ کردن مسائل فوق الذکر دارد.