سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمد اخباری – بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی شرکت متن

چکیده:

یکی از استراتژیهایی که هماکنون دست اندرکاران صنعت برق و سیاستگذاران کلان اقتصادی کشور در حال پیشبرد آن می باشند ایجاد رقابت در صنعت برق از طریق ایجاد بازار در این بخش و سایر اقدامات دیگر است . با این فرض که طی چند سال آتی تجدید ساختار صنعت برق به وقوع بپیوندد، این موضوع تحقیقات بسیاری را در مورد مدلسازی و مدیریت بازار برق ترغیب خواهد نمود . یکی از این موارد می تواند استراتژیهای مختلف قیمت دهی به بازار برق باشد . بر این اساس در این مقاله به تشریح استراتژی قیمت دهی و رفتار مشارکت کنندگان در بازار خواهیم پرداخت و به ویژه مدل فازی را برای مشخص کردن الگوهای قیمت دهی در بازار بکار خواهیم برد و در انتها نیز استراتژی قیمت دهی را معرفی می کنیم که همواره سود مثبتی را برای نیروگاه ها به همراه داشته باشد .