سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امین پاداش – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات اهواز و عضو باشگاه پژوه
سیدعلی جوزی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

برقراری سیستم مدیریت جمع آوری و دفع مواد زائد از جمله مواردی است که برای کنترل تولید، صرفه جویی و مصرف مواد و نیز جمع آوری دفع زباله اهمیتی اساسی دارد.
کارایی این سیستمباید با توجه به بهداشت، اقتصاد ومهندسی محیط زیست منطق بوده و هماهنگ با دیگر شرایط عمومی جامعه برنامه ریزی شود. در این برنامه تمامی اهداف اجرایی، مالی و مهندسی دفع زباله با روابط درون بخشی آن همچون سیاست ، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، اقتصاد وبهداشت عمومی مد نظر قرار خواهد گرفت.(عمرانی، قاسمعلی ۸۳). نحوه مهار پسماندها نیز باید به گونه ای باشد که بتوان از آنها درجهت پیشبرد اهداف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی «توسعه پایدار» استفاده نمود. دولت انگلستان در راستای مدیریت پایدار پسماندها اقدام به تدوین استراتژی پسماندها، نموده است، که آینده ۲۰ ساله این کشور را در جهت مدیریت موثر و استفاده صحیح ازمنابع در جهت کاهش حجم پسماند تولیدی نشان می دهد. (حاج محمدی، ناصر۸۳) آلمان نیز از کشورهایی است که از سال ۱۹۷۹ در تفکیک زباله برنامه های زیادی را اجرا کرده است. تمرکز بر بازیافت به منظور توسعه یک سیستم جمع آوری مقرون به صرفه و از نظر اکولوژیک مناسب با نظام های زیستی سازگار ازجمله استراتژی های آلمان در جهت مدیریت صحیح پسماندها می باشد. در این مقاله به منظور آشنایی با استراتژی مدیریت پسماندهای تولیدی در انگلستان و آلمان و استفاده از راهکارهای اساسی جهت تدوین استراتژی مدیریت پسماند در ایران مطالبی ارائه میگردد.