سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

علی کرمانشاه – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
مهران سپهری – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله سعی گردیده است تا مروری نقادانه (Critical Analysis) بر تئوری های موجود مهندسی فرایندها انجام شده و از منظری راهبدهای چاچوبی تکمیلی به همراه چند فرضیه پیشنهادی،به منظور درک تئوریو تبیین بهتر مهندسی مجدد در عمل ارائه گردد.